खाडीमा नेपाली युवाहरुले सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नष्ट गर्देछन् डाक्टर भोला रिजाल भिडियो कुराकानी

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.